projekta

Mana Ogre sapņos un īstenībā

NOLIKUMS

Nolikums nosaka projekta ”Mana Ogre sapņos un īstenībā" ietvaros rīkoto meistardarbnīcu, gleznu izstādes organizēšanas norisi, kā arī dalībnieku iesaistes un apbalvošanas kārtību, projekta mērķi un uzdevumus. Projekts tiek īstenots un finansēts Ogres novada domes organizētā projektu konkursa „R.A.D.I.- Ogres novadam" ietvaros.

1.Mērķis un uzdevumi dalībai projektā:

1.1. Projekta mērķis ir veicināt Ogres novada iedzīvotāju kultūras aktivitāšu dažādošanu, izceļot Ogres novada kultūras identitāti un unikalitāti, sniedzot iespēju interesentiem piedalīties glezniecības izstādē ar savām Ogres novada būtību un atpazīstamību raksturojošām gleznām, parādīt Ogres novadu kā mākslinieciski rosinošu vietu, un pēc skatītāju vērtējuma saņemt Iedzīvotāju balvu;

1.2. Apvienot interesentus, amatierus un profesionāļus dalībai izstādē, saskaņā ar šī Nolikuma prasībām;

1.3. Caur individuālo redzējumu (gleznu un aprakstu) kompleksu apvienojumu izstādes formātā, veidot kopīgu skatījumu uz sava novada un pilsētas 

vides skaistumu, iesniedzot glezniecības izstādei nolikumam atbilstošu gleznu ar atpazīstamu Ogres novada vietu: tādu, kāda tā ir Jūsu sapņos un/vai īstenībā;

1.4. Veidot interešu grupas un ar domubiedriem diskutēt par saistošajām aktualitātēm, kā arī dalīties ar iepriekšējo pieredzi.

2. Projekta dalībnieku iespējas:

2.1 Piedalīties glezniecības izstādē, attēlojot  atpazīstamu vietu Ogres novadā, tajā skaitā gleznas var raksturot kultūrvēsturiskos un tūrisma objektus, pilsētvidi (ainava, ielas, parki, ūdenskrātuves, mākslas objekti), vai  sev mīļu un saistošu vietu ikdienā un svētkos, sagatavotas izlikšanai izstādē;

2.2. Piedalīties piecās meistarklašu darbnīcās (no 2019.gada jūlija līdz septembrim), kuras tiek organizētas, lai  palīdzētu sagatavoties izstādei, tajā skaitā noskaidrot gleznu noformēšanas principus un sagatavošanu izlikšanai izstādē, izmantot otrreizējos resursus, gan izveidojot no tiem, gan atjaunojot lietotu gleznu ierāmējumus, gan nomainot audeklu uz jau izmantota koka apakšrāmja;

2.3. Piedalīties Iedzīvotāju balvas pasniegšanas pasākumā.

3.Gleznu iesniegšanas kārtība un noformēšana:

3.1. Gleznas iesniedzamas ierāmētas un sagatavotas izlikšanai izstādē, ieteicams atjaunotos vai no otrreizējiem materiāliem izveidotos rāmjos.

3.2. Gatavas gleznas aizmugurē piestiprināma informācija par darba veicēju (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis, norāde par autora iepriekšējo pieredzi (mākslas amatieris vai profesionālis), darba nosaukums un izklāsts par gleznu.);

3.3.Izstāde var tikt organizēta vairākās daļās atkarībā no dalībnieku skaita;

3.4. Gleznas iesniedzamas biedrības "Aspāzija" telpās Mālkalnes pr.30 līdz 15 .10.2019, iepriekš sazinoties.- skat. kontaktu sadaļu

4. Konkursam iesniegto darbu vērtēšana:

4.1. Interesenti aicināti aplūkot izstādi un paust savu atzinību kādam no izstādītajiem darbiem, uzrakstot to uz izstādes telpā novietotajām zīmēm  par katru iepatikušos gleznu vienu reizi izstādes norises laikā.

4.2. Vērtējumu sniegšanas skaits no interesentu puses noteiks labākos darbus, kas Iedzīvotāju balvas pasniegšanas pasākumā tiks apbalvoti. Visvairāk atzinību- zīmju saņēmušie 10 darbi saņems 10 eiro - dāvanu kartes veidā. (līdzvērtīgu rezultātu gadījumā- dāvanu kartes 5 eiro vērtībā, līdz 20 dalībniekiem).

5. Darbu lietošanas tiesības:

5.1. Konkursam iesniegtie darbi netiek atgriezti autoriem līdz projekta noslēgumam, balvas saņēmušie darbi- līdz 01.05.2020. un rīkotājs iegūst to bezmaksas lietošanas tiesības;

5.2. Iesniedzot darbus konkursam, autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt gleznu turpmākai izmantošanai publicitātes vajadzībām;

5.3. Iesniegto darbu publikācijas gadījumā tiek norādīta atsauce uz autoru;

5.4. Dažādu jautājumu  un neskaidrību gadījumā iespējams griezties biedrības “Aspazija” telpās vai sazinoties elektroniski. Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .