Par mums

Mums katrai kaut kas ir dots, atliek vien to sajust un izkopt. Un nenokavēt.

Un šodien vēl dvēsele pilna pati ar sevi,
grāmata paliek atvērta,
rodas mūzika nedzirdēta,
manī pašā ir viss...
( No Jettes Dienu grāmatas)

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija (LSIA) „Aspazija” tika nodibināta 1998. gadā ar mērķi palīdzēt sievietēm ar invaliditāti kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm, kā arī lai aizstāvētu viņu tiesības un intereses.

Lai sievietes invalīdes aktīvāk iekļautos sabiedrības dzīvē ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā, LSIA „Aspazija” ir izveidojusi nodaļas divpadsmit pilsētās – Jelgavā, Ogrē, Liepājā, Pāvilostā, Tukumā, Talsu novadā, Olainē, Varakļānos, Aizkrauklē, Siguldā, Rojā un Bauskas novadā. Pašlaik asociācijas darbā iesaistījušās vairāk kā 500 sievietes ar invaliditāti.

2015.gada. 30. novembrī, dokumentu aprites efektivizācijas nolūkā, Ogres nodaļa ieguva juridiskas personas statusu kā biedrība Aspāzija (saīsināti biedrība “Aspāzija ON”) un ieguvusi sabiedriskā labuma statusu, un turpina LSIA “Aspazija” darbību Ogres novadā savu biedru, mērķa grupu, iedzīvotāju labā. 

Mēs esam biedrība, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas,  izglītības veicināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības  jomās.

Biedrības darbības prioritātes ir

  • sniegt sievietēm ar invaliditāti iespēju izglītoties un apgūt dažādas iemaņas; 
  • dot viņām psiholoģisku un morālu atbalstu; 
  • pievērst sabiedrības uzmanību sieviešu ar invaliditāti problēmām, izmantojot masu saziņas līdzekļus; 
  • sadarboties ar pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmējiem un līdzīgām sabiedriskām organizācijām gan Latvijā, gan ārzemēs.

Ikviena var būt kopā ar mums – lai darbotos un pārliecinātu, lai pierādītu savu spēku un varēšanu, lai mācītos un mācītu, lai atrastu jaunus draugus un domubiedrus, lai vienkārši atpūstos un labi pavadītu brīvo laiku, vienlaicīgi mazinot sociālās atstumtības riskus sabiedrībā, uzrunājot sabiedrību par mūsu vērtībām un svarīgo šodien; popularizējot brīvprātīgā darba lielo nozīmi personības attīstībā un vienotas sabiedrības veidošanā;

 ......jo šī ir/ vienīgā vieta pasaulē kura/ paļaujas tieši uz mani/ citas pilsētas/ paļaujas uz citiem un/ mani pat/ nepamanīs (M. Laukmane)”

 „Aspāzija” vēlas sevī apvienot visu – gan spēku un izturību, lai parādītu, cik daudz tomēr spējam, gan maigumu un mīlestību, lai atklātu, cik vajadzīgas un gaidītas esam. “Aspazija”simbolizē sievietes brīvību un neatkarību, jo mēs patiešām neesam sevišķi pakļāvīgas. 

Aspazija – tā nav tikai sengrieķu valdnieka Perikla sieva, Aspazija – tā nav tikai latviešu dzejniece, Aspazija – tā, pirmkārt, ir sieviete, kura vienmēr ir pratusi aizstāvēt savas tiesības, vienlaicīgi nezaudējot savu sievišķo šarmu un pievilcību.  

Mērķis ir apspriest sieviešu centienus izteikties, aizstāvot mazākumtautību grupu intereses un efektīvi veicinot vienlīdzīgas tiesības.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .