Starppilsētu NVO pieredzes apmaiņas konferences

2016. gada 23. janvāris

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notika otrā biedrības “Veselības un sociālais serviss - Artemīda” rīkota starppilsētu konference. Konference tika organizēta projekta “Atbalsts Jūrmalas, Ķeguma, Ogres un Lielvārdes NVO pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai” ietvaros, lai stiprinātu Rīgas reģiona NVO kapacitāti un savstarpējo sadarbību.
Konferenci apmeklēja vairāk kā 70 NVO pārstāvji, kuri dalījās pieredzē, prezentēja savu darbu attiecīgu pašvaldību teritorijās. Savukārt konferences otrajā daļā organizācijas dalījās divas darba grupās: 1. 
NVO iespējas finansējuma piesaistē,  Diskusija, praktiskā nodarbība NVO pārstāvjiem ar Latvijas Universitātes lektori Ramonu Petriku dalībnieki mācījās rakstīt atbalsta vēstules, kas tiek adresētas potenciālajiem sponsoriem. Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar svarīgiem nosacījumiem rakstot finanšu pieprasījumus un atbalsta vēstules. veiksmīgs lektoru tandēms sniedza darba grupas dalībniekiem lielisku iespēju apskatīt semināra tēmu no divām perspektīvām – uzņēmēju un organizāciju perspektīvas. Darba rezultātā organizācijas saņēma vērtīgus padomus, kā precīzāk un efektīvāk noformēt dokumentus, rakstot finanšu pieprasījumus. Tika saņemti uzņēmējas komentāri par biežāk pieļautajām organizāciju kļūdām sagatavot vēstules, kas tiek iesniegtas uzņēmējiem un valsts un pašvaldību iestādēm atbalsta saņemšanai.   2.Tēma "NVO interešu aizstāvība" ar Karinu Palkovu, Jūrmalas Sabiedriskās padomes vadītāju, juristi, mediatoru, ļāva iemācīties spēcīgās argumentācijas pamatprincipus, lai spētu veiksmīgi un efektīvi aizstāvēt savas biedrības intereses. Pēc teorētiskās daļas noklausīšanas, darba grupas dalībnieki tika sadalīti trijās grupās, kur arī mēģināja nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas. 

2017.gada 8. oktobris

 Ķekavas samits „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kurā tikām aicināti  papildināt savas zināšanas par NVO darbībai būtiskām jomām un veidot jaunus sadarbības kontaktus, jomu profesionāļi sniedza praktiskas un NVO dabā noderīgas meistarklases par pakalpojumu pārdošanu, ideju ģenerēšanu, radošu pasniegšanas mākslu un komandas līderi! 

Novada biedrību pieredzes apmaiņa:

2017.gada 22 aprīlis

 Ogres novada nevalstisko organizāciju forums. Uzzinājām noderīgu informāciju un iepazināmies ar citiem nevalstisko organizāciju biedriem.

2017.gada 13. septembris

 Ogres novada bibliotēkā norisinājās  Esi zinošs, esi radošs Ziedu pasākums, gaidot Latvijas dzimšanas dienas 100 gades un ASPAZIJAS dibināšanas 20 gadu svinības. Pasākumā bija redzami ziedi visur - gan dekorācijās, gan gleznās un rotās, ko gatavojušas ASPAZIJA biedrības locekles, un ko mācījām gatavot visiem klātesošajiem. Bija A.Bumbiera dziesmas par gladiolām un burvjiem un mūsu viesu dzeja par ziedošo jaunību un mīlu. Paldies visiem par dalību šajā pasākumā, īpaši paldies Ogres novada domei un LSIA Aspazija par atbalstu pasākuma tapšanā.

Biedrības LSIA Aspazija pasākumi
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .