Atrast Sevi, Savu izskatu, Savu izpausmi šajā pasaulē un tad ar to dzīvot tālāk - savā vietā, savā veidā.

Sava radošā potenciāla atklāšana un izmantošana dzīves krīzes situāciju pārvarēšanai notiks četri iedvesmojošu sarunu pasākumi, - katrā no tiem piedalīsies divi cilvēki, kuri dalīsies ar savu stāstu, kā viņi tikuši galā ar dzīves uzliktajiem pārbaudījumiem un grūtībām, lai atkal turpinātu pilnvērtīgu dzīvi! Uz šiem pasākumiem aicināsim ne tikai mūsu biedrus, bet ikvienu interesentu, īpaši no NVO sektora, jo pozitīvs uzmundrinājums un iedvesmojoši vārdi ikvienu no mums var mudināt uz aktīvāku rīcību savā un sabiedrības labā!

Izpratnes veidošana sabiedrībā un ģimenē par sieviešu invalīdu interesēm, vajadzībām un problēmām. Sadarbības un koordinācijas tīklojuma loma tiesību aizsardzības procesos:

sava radošā potenciāla atklāšana un izmantošana dzīves krīzes situāciju pārvarēšanai, iesaistīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai Projekts paredz darboties sadarbības un koordinācijas tīklu izveidē, kopīgi ar valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām,  fondiem, iniciatīvas  grupām  Ogres novadā, Latvijas Republikā, ārvalstīs, lai veicinātu izpratni sabiedrībā un ģimenē par sieviešu invalīdu interesēm, vajadzībām un problēmām. Tā kā biedrības nosaukums ir Aspāzija, tad Aspāzija – tā, pirmkārt, ir sieviete, kura vienmēr ir pratusi aizstāvēt savas tiesības, vienlaicīgi nezaudējot savu sievišķo šarmu un pievilcību.  Biedriem un sabiedrībai kopumā ir svarīgi apzināties savas iespējas un pārzināt politikas procesā iesaistītās institūcijas, lai izvēlētos atbilstošāko iesaistīšanās veidu. Tikai apvienojoties kopīgā tīklojumā un veidojot kopīgu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem, ir iespējams veiksmīgi ietekmēt valsts politiku un mūsu mērķa grupas intereses.

Šodien galveno tendenci dzīvē pēc invaliditātes iegūšanas bieži vien var apzīmēt ar frāzi "atrodi sevi no jauna", lai varētu saprast un realizēt to, ko atļauj pašreizējā veselība un ierobežotās iespējas.
Dzīves pieredze un nespēja paveikt to, ko esi darījis iepriekš (turklāt bieži vien rodas vairāk brīva laika), kopumā rada iespēju iesākt savas dzīves un vērtību pārvērtēšanas procesu - gan kopumā, gan atsevišķās dzīves sfērās. Šajā laikā bieži vien notiek gan savas profesionālās dzīves pārvērtēšana, gan arī vēlme tikt skaidrībā ar savu privāto dzīvi.
Otra karjera bieži vien rodas pavisam citā jomā, nekā iepriekš. Mēdz gadīties, ka par otru profesiju kļūst hobijs. Priekšplānā izvirzās interese, iespēja realizēties, sajūta, ka esi vajadzīgs, noderīgs sabiedrībai. Piemēram ASV daudzi strādā  kā brīvprātīgie labdarības organizācijās.
  Un, lai otra karjera tiktu realizēta, daudzi  sāk vai atsāk mācīties. Tie var būt gan īsi kursi, gan arī pilnvērtīga augstākā izglītība. Bieži vien cilvēks realizē tās iespējas, kuras vienu vai citu iemeslu dēļ, nerealizēja darba un dzīves steigā. Daudzi apstiprina to, ka nobriedušākā vecumā ir daudz vieglāk mācīties, kā jaunībā. Pirmkārt, šis process ir apzināts, otrkārt, palīdz arī dzīves pieredze un spēja sevi organizēt. Arī daudz mazāk ir  momentu, kas novērš uzmanību no mācību procesa un vairāk labsajūtas, ko saņemam mācoties, jo zinām, ka radam to sevis dēļ.
 Daudzi cilvēki nepārstāj dzīvot aktīvu sociālo dzīvi, komunicējot ar domubiedriem, ceļojot, aizraujoties ar sevi interesējošām lietām, rodas daudz jaunu partnerību. Tāpat kā ar mācībām, arī tā ir apzināta izvēle, jo var vienkārši darbīgi un saturīgi kopā pavadīt laiku kopējam priekam un labsajūtai.
 Daudzi beidzot sāk pieņemt savu ķermeni tādu, kāds tas ir un uz visiem laikiem atvadās no kompleksiem. Tagad  laiks, lai darītu to, kam agrāk neatlika laika - tas attiecas arī uz radošo pašrealizāciju un talantiem: dejas, mūzika, gleznošana, literatūra, savu blogu veidošana, mode, apģērbs. 
Kad  dzīvē parādās jaunas intereses, gribas ilgāk palikt lieliskā formā. Un vairāk brīva laika nozīmē arī to, ka beidzot var pilnvērtīgi nodarboties ar sevi: te nu arī ir sports, pastaigas, atveseļojošās prakses, meditācijas, sava dienas un ēšanas režīma pārskatīšana. Daudzi cilvēki  sāk nodarboties ar sportu un seko tam, lai formā būtu ne tikai ķermenis, bet arī smadzenes. 
Tātad, ja pēkšņi saproti, ka  "vāveres ritenis" ("piecēlies, aizgāji gulēt, laimīgu Jauno gadu!")  zaudējis nozīmību, padomā - varbūt arī tev ir pienācis laiks atklāt savu potenciālu un rast jaunu virzienu dzīvei: atrast Sevi, Savu izskatu, Savu izpausmi šajā pasaulē un tad ar to dzīvot tālāk - Savā vietā, Savā veidā. 

Bet vēl labāk, nāciet pie mums uz pasākumiem 2017.gadā!
 

izmantoti  internetā publicēti materiāli


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .