Tik lielu ļoti,
ka viņa gaisma tālu, tālu tiek,
un viss, ko tikai izlemsim, -
tas notiks,
tik lieli lemtam
lieli jānotiek.
(O.Vācietis)

 Mēs visas esam dažādas un neviens nav labāks vai sliktāks, pareizāks vai nepareizāks, bet tikai dažādi un tas ir interesanti, un visiem jāmācās pielāgoties citiem, nevis kādu atgrūst. Turpinās Ogres novada sieviešu ar invaliditāti apvienošana, lai sievietes invalīdes aktīvāk iekļautos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Ikviena sieviete – invalīde var pieteikties biedrībā lai darbotos un pārliecinātu, lai pierādītu savu spēku un varēšanu, lai mācītos un mācītu, lai atrastu jaunus draugus un domubiedrus, lai atpūstos un saturīgi pavadītu brīvo laiku. Lai to nodrošinātu, izstrādāts ilgtermiņa darbības un komunikācijas plāns no 28.11.2015.līdz 31.12.2021, tiks veikta informācijas izplatīšana un sniegšana:

 Paredzētie pasākumi 2018 gadā:

Cilvēka ar hronisku slimību dzīves kvalitātes uzlabošana;

 Par invaliditāti bez barjerām: iespējas un realitāte;

 Iepazīsti ar sevi kopā ar psihologu;

 Meistardarbnīcu materiāliem, izstāžu veidošana

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .