Cīnīties pret diskrimināciju visās tās formās, galveno uzmanību pievēršot sievietēm un visneaizsargātākajām grupām

Multiplās diskriminācijas pret sievieti atpazīšana un novēršana;

Vai un kā esam vajadzīgi darba tirgum?

Meistardarbnīcu materiāliem, izstāžu veidošanai,

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .