Biedrība „ASPAZIJA”

 Projekta vadītājs

Savu darbību veic atbilstoši LR, starptautiskajiem un nozares normatīvajiem aktiem, biedrības statūtiem un darba plānam

 Amata apraksts

 

Veicamie pienākumi

 • iesaistīties biedrības veicamajos pasākumos un projektos,
 • izpētīt iespējas, apzināt pieejamos resursus, iesaistīties to piesaistē un apkopošanā,
 • piedalīties projektu dokumentācijas izstrādē  

 

Pasākuma īstenošanas vietas esošais nodrošinājums ar pienākumu veikšanai attiecīgajā profesijā nepieciešamo telpu un materiāli tehnisko bāzi

 • darba telpa
 • dators
 • kancelejas preces

 

 

Nodarbinātības apraksts

 • veido un nodrošina komunikāciju ar Biedrības biedriem un ziedotājiem;
 • izstrādā projekta priekšlikumu;
 • organizē un vada projektu;
 • veido projekta organizāciju un kultūru;
 • izvēlas projekta organizācijas formu,
 •  plāno projekta posmus;
 •  veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu;
 • veic projekta vides analīzi;
 • plāno projekta šķirtnes (robežstabus) un darba apspriedes;
 • veic projekta riska analīzi un koordinē dažādu interešu grupu intereses;
 • veic lauka pētījumus, tajā skaitā biedru dzīves vietās;
 • seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus;
 • vada projekta administrāciju un dokumentēšanu;
 • sastāda starp atskaites un gala atskaites

 

 

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .