Nosaukums:"Aspāzija" biedrība
Reģistrācijas numurs:40008244927
Adrese:Mālkalnes 30; 2.stāvs
Statuss:Spēkā esošs no 27.01.2016

Lēmumi:

DatumsLēmuma numursLēmuma būtībaSpēkā stāšanās datums
20.01.201630.6-8.2/5297Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss27.01.2016

Darbības jomas:

Darbības jomas nosaukumsSpēkā stāšanās datums
Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība27.01.2016
Pilsoniskas sabiedrības attīstība27.01.2016
Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana27.01.2016
Izglītības veicināšana27.01.2016


konta Nr. LV62PRTT0256023725300

PRIVATBANK A/S

" e-pasts: aspazija.on@gmail.com

mājas lapa aspazijaon.mozello.com


Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

  • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
  • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
  • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
  • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
  • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Ziedojumu lūguma vēstule 

Ogre


            Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija” tika nodibināta 1998. gadā ar mērķi palīdzēt sievietēm ar invaliditāti kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm, kā arī lai aizstāvētu viņu tiesības un intereses.


Biedrības darbības prioritātes ir:

·      sniegt sievietēm ar invaliditāti iespēju izglītoties un apgūt dažādas iemaņas;

·      dot viņām psiholoģisku un morālu atbalstu;

·      pievērst sabiedrības uzmanību sieviešu ar invaliditāti problēmām, tajā skaitā

 Kopīgiem spēkiem vēlamies risināt sabiedrībā aktuālus jautājumus un palīdzēt šīm sievietēm un viņu ģimenēm sniedzot padomus un rast risinājumus uz šiem jautājumiem:

 ·        vai darba tirgus ir atvērts un iekļaujošs arī sievietēm ar ierobežotām iespējām;

·        cik lielā mērā sievietes ar invaliditāti spēj būt sievas un mātes, pilnvērtīgi sekojot savai reproduktīvai veselībai;

·        kā dzīvo sievietes ar onkoloģiskajām saslimšanām.

             2015.gada novembrī tika atjaunota biedrības Ogres nodaļas “Aspāzija” darbība. Ar lielu Ogres domes atbalstu esam tikušas pie savas telpas Mālkalnes prospektā 30, kuru kopā ar brīvprātīgajiem pamazām esam iekārtojušas.

 Protams, ir vēl daudz nepieciešamību, lai varam pilnvērtīgāk darboties un sniegt palīdzību šīm sievietēm, jo Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija” vēlas sevī apvienot visu – gan spēku un izturību, lai parādītu, cik daudz tomēr spējam, gan maigumu un mīlestību, lai atklātu, cik vajadzīgas un gaidītas esam.Tikai uz vienīgi pateicoties ziedotāju atbalstam mēs varam īstenot mūsu mērķus.

Aicinām iepazīties ar biedrības prioritātēm, un, iespējams, kļūt par palīgu šajā lielajā darbā.

No sirds paldies visiem, kas mūs atbalsta!

 ASPĀZIJA BIEDRĪBA

 Reģ. Nr.40008244927

konta Nr. LV62PRTT0256023725300

PRIVATBANK A/S

" e-pasts: aspazija.on@gmail.com

mājas lapa aspazijaon.mozello.com

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .